calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

Tipus d'IVA
  • IVA Tipus Reduït (10%): Transport de viatgers, utilització d'autopistes, hotels, restaurants, entrades biblioteques, archius, centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques, serveis de recollida i tractament de deixalles i residus, desratizació i tractament d'aigües residuals.
  • IVA Tipus Superreduït (4%): Llibres, diaris i revistes que no continguen única o fonamentalment publicitat (les publicacions electròniques tributaran al 21%, encara que el seu contingut siga el mateix que el llibre o revista en paper).
  • TIPUS NORMAL (21%): La resta de béns i serveis no exempts de l'impost

No hay comentarios:

Publicar un comentario