calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

 Exercici complet de liquidació d'IVA trimestral


  • Enunciat: Complimenta l'imprés de la declaració-liquidació d'IVA que deu presentar en le primer trimestre un empresari que ha realitzat les següents operacions:

- Vendes e ingresos (IVA no inclòs).


  • Vendes de productes al 21%: 9.000,00€


- Compres i despeses (IVA no inclòs).

  • Compres d'articles al 21%: 8.000,00€

IVA REPERCUTIT


  ARTÍCLE              BASE               TIPUS%          CUOTA
Producte 21%        9.000,00                21                1.890,00

TOTAL IVA REPERCUTIT                                     1.890,00€


IVA SOPORTAT PRT QUOTES SUPORTADES EN OPERACIONS INTERIORS

  ARTÍCLE              BASE               TIPUS%          CUOTA
Compres 21%        8.000,00                21                1.680,00

TOTAL BASES         8.000,00€         TOTAL IVA SUPORTAT      1.680,00€

A liquidar amb Hisenda = IVA repercutir - IVA suportat.

A liquidar = 1.890,00€ - 1.680,00 = 210,00 € A INGRESAR
No hay comentarios:

Publicar un comentario