calendario

miércoles, 18 de mayo de 2016

Facturació

L'empresa Majoritis Magatem Central, de Tarragona, ven al seu clients Bar Miquel, de Tortosa, els producte següents:

- 10 caixes d'aiguamineral a un preu de 17€ la caixa.
-  4 caixes de 10 unitat cada un de sucs variats, a un preu de 0,28 € la unitat.

Acorden efectura un un descompte del 4 % i que les despesa d'assegurança i transport, que ascedeixen a 60€ sigui per compte del comprador, Calcula l'import total de la factura.

Solució 


- Es calcula l'import brut:

 Import brut = (10 x7) + (4 x 10 x0,28) = 170 + 11,20 = 181,20 €

- S' aplica el descompte:

Descompte = 181,20 x 4/100 = 7,25 €
Import - Descompte = 181,20 - 7,25 = 233,95 €

- Se sumen les despeses per calcular la base imposable :
BI= Import brut - descompte + despeses = 173,95 + 60 = 233,95 €

- S'aplica les despese per calcular la base imposable:
BI = import brut - descompte + despese = 173,95 + 60 = 233,95 €

- S'aplica el tipus d' IVA; en aquest cas , el reduït del 10%, per calcular la quota d'IVA:
Quota d'IVA = 233,.95 x 0,10 = 23,40 €

S'afegeix la quota d'IVA. La suma d'aquesta quota a la base imposable serà l'import total de la factura:
Total de la factura = 233,95 + 23,40 = 257,35 €
No hay comentarios:

Publicar un comentario