calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

Enunciat i solució :


-  20 caixes boli, vermellsl a un preu de 24€ la caixa.
-  50 Paquets folis de 10 unitat cada un de sucs variats, a un preu de 0,75€ la unitat.
-  75 Caixes blaus 19 €
Acorden efectura un un descompte del 4 % i que les despesa d'assegurança i transport, que ascedeixen a 60€ sigui per compte del comprador, Calcula l'import total de la factura.


No hay comentarios:

Publicar un comentario