calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

 La Nòmina (V)

Maria Antonia Mendez, cap de RRHH (grup 7) que porta 5 anys treballant en l'empresa. Les seves retribucions segons el conveni son:

Salari base: 1.500,00€
Plus de conveni: 60,00€
Antiguitat: 10% del salari base, per trienni
Anualment té dret a percebre 3 pagues extras, d'una quantitat igual al salari base.
Retenció d'IRPF d'un 10%

1500+60 = 1560€
3X1560
---------- =46,8 €
  100

No hay comentarios:

Publicar un comentario