calendario

lunes, 23 de mayo de 2016

 La Nòmina (ll)
  • Percepcions salarials: Les percepcions salarials són el salari, les percepcions econòmiques dels treballadors, podent ser en diners o en espècie, per la prestació professional dels serveis laborals que realitzen per compte aliè i retribueixen el treball efectiu o els períodes computables com el període de treball.
       Exemple: Les pagues extres, plus per antiguitat..
    • Percepcions no salarials: Les percepcions no salarials són les retribucions que rep el treballador a causa de la seva relació de treball però no retribueix el treball efectiu ni els períodes de descans es computen com treball efectiu.
           Exemple: Plus de distància, plus de transport..

    No hay comentarios:

    Publicar un comentario