calendario

miércoles, 2 de marzo de 2016

Tipus de descomptes

Comercial:
són els interessos cobrats per una entitat bancària pel descompte d'efectes comercials i per associació també es denomina descompte comercial al contracte de caràcter mercantil en virtut del qual es concedeix un crèdit per a disposar anticipadament del líquid de les vendes fetes a tercers instrumentades mitjançant efectes comercials com són les lletres de canvi, pagarés, rebuts i certificacions.

Pagamente immediat:
Els descomptes per pagament immediat, també conguts com a descomptes en efecitus, tenen com a objectiu estimular els clients que realitzin el pagament dels seus deutes en un termini de temps acordat prèviuament.
Ràpel:  
Ràpel s'utlitza en comptabilitat, per desingnar un decompte comercial basat en haver assolit un determinat volum de comandes.
No hay comentarios:

Publicar un comentario