calendario

miércoles, 16 de marzo de 2016

La carta de reclamació de mercaderis o comanda incompleta


Concepte:
S'anomena carta de reclamacions  un document a través del qual un consumidor pot fer constr una queixa relativa a un bé o servei que ha adquirit. De forma més concreta , la carta de recla-macions oficial és aquella aprovada per una administració pública en un format determinat , imposant obligacions als establiments oberts al públic quant a la seva tinença i tramitació.


EXEMPLE: ROMINASA S.A escriu a COMISION BARNA S.L, per comunicar que no han arribat alguns dels articles demanats, així doncs demana que els enviïn el més aviat possible. Data: 4 de juliol del 2014.

No hay comentarios:

Publicar un comentario