calendario

miércoles, 16 de marzo de 2016

La carta de denegació de la comanda

Senyors,

Acusem rebut de la vostra comanda núm. XXX de la dfata xx del XXX, en què sol·licitàvem diversos articles del catàleg de novetats de la temporada.

Lamentem haver-vos de comunicar la impossibilitat de servir.vos els articles sol·licitats en el termini indicat, ja que no disposem d'existencies dels models sol·licitats al magatzem. De tota manera, dá quí a 10 dies en rebrem més unitats del nostre prove¨¨¨¨¨¨Ïdors, de forma que aleshores sí que podríem atendre la vostra comanda.

Quedem a l'espera de notícies vostres. Esperem que aquest contratemps no afecti les nostre relacio comercials us agrairíem que ens tinguesin en compte per futueres  compres.

Atentament,

No hay comentarios:

Publicar un comentario