calendario

miércoles, 2 de marzo de 2016

Carta de ports

Concepte:

És un document que compleix les funcions de contracte i factura en la prestació de servis de transport. Pet tant, és la factura que lliuren les transportistes com a justificant que s'ha realitzat o cobrat un determinat servei.

Funcions:

A més d'aquesta funcion de contracte i factura, la carta de ports és documenten que serveix per justificar el tipus de mercaderies que es transporta, especialment en els casos en què es tracti de mercaderies catalogades com a perilloses.

Exemple:

No hay comentarios:

Publicar un comentario