calendario

miércoles, 17 de febrero de 2016

Comunicación escrita:

concepte: La comunicació escrita traspassa els límits de l'espai i el temps, la interacció no és immediata, o no es produïx mai, perquè no està present el receptor, les paraules estan soles en el text perquè el que escriu no sap qui llegirà el text, la seva estructura sintàctica és complexa i posseïx major riquesa lèxica i precisió.Tipus: Correu electrònic: També conegut com e-mail, va revolucionar el món, creant inclusivament una addicció cap al internet a molts usuaris.

La premsa / Els diaris: L'objectiu dels mitjans és portar les notícies actuals al poble perquè aquests es mantinguin informats. Aquests mitjans es classifiquen en diaris, diaris, revistes mensuals, o fins gasetilles setmanals entre d'altes.

Exemples: La CONVERSA 
És una forma de comunicació molt habitual. Es basa en el diáleg els papers d'emissor i receptor s'altermen. Cal repectar els torns de paraula. L'expressió ha de ser clara i senzilla. Hem de tenir en compte amb qui estem coversant per ajustar la nostra forma d'expressió.

La CARTA 

una carta és un missatge que una persona envia a una altra.
S'utilitzen com a mitjà de comunicació quan les persones es troben lluny
D'aquesta manera s'estableix entre ambdues una conversa per escrit.
Es poden identificar diferents tipus de cartes, entre elles: familiars, sol·licituds, esqueles i telegrames.
El sobre ha de contenir les dades del remitent i del destinatari.

No hay comentarios:

Publicar un comentario