calendario

miércoles, 24 de febrero de 2016

L' albarà

Concepte:L'albarà és un document mercantil que acredita el lliurament d'una comanda. El receptor de la mercaderia l'ha de signar per donar constància que l'ha rebut correctament . Dins de la compravenda, l'albarà serveix com a prova documental del lliurament o traditio dels béns.

Contingut mínim:

- identifcació de les parts
- identificació del document
- identificació de compra
- declaració de voluntat

No hay comentarios:

Publicar un comentario