calendario

miércoles, 20 de abril de 2016

L'import sobre el valor afegit

Concepte:

L'impost sobre el valor afegit (o IVA) és un impost indirecte que recau sobre el consum i que financia el consumidor final.

IVA suportat: 

Són els qualitats soportada en els compris. Si compleixen determinats requisits podria deduir-se dev l' IVA repercuitit,  de fet més petita la qualitat a ingresar.

IVA repercutit:

Són les quantitats repercutides en les vendes. Es calculen aplicant el tipus impositiu sobre el preu.

Liquidació a pagar o a rentornar:La liquidació és l'acció i el resultat de liquidar, que significa, entre altres coses , concretar el pagament total d'un compte, ajustar un càlcul o finalitzar un cert estat d'alguna cosa


No hay comentarios:

Publicar un comentario