calendario

miércoles, 6 de abril de 2016

Calenadari laboral i festes

Concepte:

El Calendari Laboral és el calendari en el qual s'estableixen anualment els dies de treball i els dies festius, així com els perídos de vacances anuals, ja siguin d'estiu, Nadal o Setmana Santa.
Els dies laborals, els caps de setmana així com els dies festius depenen de cada país , regió i localitat.

El calendari laboral juntament amb la jornada laboral i la setmana laboral s'estableixen les condicions generals temporals dels temps laborables dels treballadors. Depenent d'aquests varien les hores mensuals treballades així com les hores anuals treballades.


Exemple:

El Calendari Laboral per a l'any 2015 el fixa la Resolució de 17 d'octubre de 2014.


7 Festes Nacionals no substituïbles 
1 de gener ( Any Nou )
Abril 3 ( Divendres Sant )
1 de maig ( Festa del Treball )
15 d'agost ( Assumpció de la Mare de Déu )
12 d'octubre ( Festa Nacional d'Espanya )
8 de desembre ( La Immaculada Concepció )
25 de desembre ( Nadal)
5 Festes Nacionals que poden ser substituïdes per altres festes per les Comunitats Autònomes
6 de gener ( Reis)
Març 19 ( Sant Josep ) o 25 de juliol ( Santiago Apostol ) ( a triar per la Comunitat Autònoma )
Abril 2 ( Dijous Sant )
Novembre 2 ( Dilluns següent a Tots Sants )
7 de desembre ( dilluns següent al dia de la Constitució Espanyola )
2 Festes Locals ( cada localitat tria les seves)

No hay comentarios:

Publicar un comentario